František Ortmann - Photographer

Všechny fotografie a texty na www.frantisekortmann.eu jsou vlastnictvím Františka Ortmanna.Fotografie jsou zde prezentovány pouze pro prohlížení webovým prohlížečem. Žádný z těchto obrázků nesmí být reprodukován, stáhnout, uchováván, kopírován, nesmí ho být použito v žádné formě bez předchozího výslovného písemného souhlasu Františka Ortmanna a bez potvrzení o zaplacení. Neautorizované použití nebo zhotovení duplikátu je zakázáno zákony (zákony USA a mezinárodními) a byly by postihnutelné. Žádný z uvedených obrázků není veřejným vlastnictvím. Použití některého obrázku jako základu pro jinou ilustraci nebo grafiku, včetně fotografií, je porušením ochranného práva a intelektuálního vlastnického práva. Vstupem na tuto stránku již souhlasíte s těmito podmínkami.

All photographs and text on www.frantisekormann.eu is copyright © by František Ortmann. The photos are presented here for web browser viewing only. Each and every image throughout this site may not be reproduced, downloaded, stored, copied, manipulated, altered or used in any form without František Ortmann's prior expressed, written permission and his receipt of payment thereof. Any unauthorised usage or duplication is prohibited by United States and International copyright lawa and will by fully prosecuted. No images presented here are in the Public Domain. Using any image as the base fot another illustration or graphic content, including photography, is a Violation of copytight and intellectual property laws. By entering this site you hereby agree to theese terms and conditions.

Nesouhlasím
I don't agree
Souhlasím
I agree